Forex9999

[ Bài 26] Sell và canh Sell Cổ phiếu Tesla

MIL:TSLA   TESLA
- Nhìn vào các con sóng hiện tại thì thấy giá cổ phiếu Tesla tụt thê thảm, đây có phải là con sóng nhấn chìm Tesla không?, một công ty lớn hàng đầu trong lĩnh vực ô tô vs các siêu xe siêu đẹp
- Cổ phiếu Tesla vừa đón nhận liên tiếp các tin xấu về việc triệu hồi hàng trăm nghìn Ô tô do lỗi tay lái và niềm tin suy yếu của các cổ đông, nếu như nguồn vốn lại cạn kiệt và cạnh tranh từ các ô tô thương hiệu khác thi đúng là thảm cảnh của Tesla
- Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư bán khống, Sell Tesla
- PTKT thì ngưỡng 300$ là ngưỡng hỗ trợ cứng đã bị xuyên thủng và khả năng ở ngưỡng 250 chưa phải là đáy của tesla , có lẽ còn sâu hơn nữa ở các ngưỡng 200, 150, 100. Khuyến nghị canh Sell ngay tại ngưỡng 250 và 300, SL 350$, TP 200 hoặc 150$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.