Ly_Hoang_Official

Tesla - CƠ HỘI SẮP ĐẾN

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Để phân tích cụ thể lý do tại sao lại có vùng giá đó thì rất khó để mọi người hiểu và hình dung chỉ bằng vài câu chữ.
Nhưng những anh chị em nào vẫn tin tưởng ở Hoàng thì hãy cùng Hoàng đi chung chuyến tàu lần này nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.