GKFXPrimeVN

Nhận định cp Tesla đến hết tháng 12-2018

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Dựa vào xu hướng và tình hình kinh doanh đang tốt lên nhanh chóng của Tesla , tôi nhận định cp này vẫn còn đà tăng và điều chỉnh về mức $325 vào cuối tháng 12/2018