GameonVentures

TUSD/BTC - 50% FR - Tradecoinplus

BINANCE:TUSDBTC   None
Sóng thúc đẩy của TUSD truy hồi về 15977 sts với FR 50%, tại đây khả năng đảo chiều quay về xu hướng giảm về 13000 sts