Ninh-Do

TUSD tiếp tục giảm

Giá xuống
BINANCE:TUSDBTC   None
Với quan điểm BTC tằng lên vùng 4k6 thì với chart TUSD hiện giá đang đi sóng giảm chính thứ 2. Chúng ta có thể đợi canh buyTUSD với mức giá như trên chart
Mình sẽ cập nhật khi đạt target hoặc có diễn biến khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.