GameonVentures

Bitcoin - Góc nhìn từ TUSD

BITTREX:TUSDBTC   TrueUSD / Bitcoin
Chào bạn

Sau những cú flash dump nhanh tới mức cả thị trường chưa kịp trở tay thay quần áo, chúng ta hãy nhìn nhận lại xu hướng của Bitcoin bằng việc phân tích một trong những Altcoin quan trọng hàng đầu trong thị trường là TUSD (Trước đó là USDT)

Như các bạn đã biết, TUSD luôn có xu hướng đi ngược với Bitcoin , vì vậy việc phân tích giá TUSD cũng tương tự với việc phân tích biểu đồ BTC vậy.

Hiện tại TUSD đang bước vào hiệu chỉnh ở H4 từ khu vực giá 13500 lên 16000 sts hoặc cao hơn. Khu vực sóng này chúng tôi tạm suy đoán TUSD chạy sóng ngang bất quy tắc hồi quy, tiếp tục sw trong khu vực 14400 sts tới 16000 sts từ nay tới hết tuần này. Khu vực cần thiết không được PO là 16000 sts tới 16300 sts . Chúng tôi đánh dấu khu vực này là sóng A-B-C

Chúng tôi đang nhận thấy về tổng thể, khu vực sóng Elliott mà TUSD đang hình thành là một sóng giảm chính trong trung hạn, mục tiêu giá về khu vực dưới 10000 sts , chúng tôi thấy đây là cơ hội cho giá Bitcoin tăng giá.

Chúng tôi mạnh dạn dự đoán, khu vực đỉnh C của TUSD chính là khu vực đáy có thể mua vào của BTC , đồng thời quý vị có thể mua Altcoin vào thời điểm này, Như các bản tin trước chúng tôi luôn nhắc mốc thời gian ở nửa đầu tháng 9.2018 crypto hình thành đáy, và sau đó bước vào tăng giá trung hạn ở hầu hết các crypto. Đây là cơ hội kiếm lợi nhuận của chúng ta. Nhưng trước hết, hãy để mắt vào khu vực đỉnh C của TUSD đã.

Bạn có nghĩ như chúng tôi không, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn nhé. Chúc bạn giao dịch thành công!

Team Trade+

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.