KimJoseph

Tín hiệu bán xuống cổ phiếu Twitter

NYSE:TWTR   TWITTER INC
Sell cổ phiếu Twitter về vùng $30 theo mô hình Bearish Gartley . Đặt dừng lỗ trên vùng $37.

Ý tưởng liên quan