Milk_Trudge

Cơ hội tốt gom thêm giá

BINANCE:TWTUSDT   TWT / TetherUS
Như đã nói từ mấy post trước, mọi nhận định sẽ sai nếu BTC sập, và TWT cũng hưởng ứng phong trào sập theo. Tuy nhiên, thị trường đang dần hồi phục và TWT cũng vậy, chúng ta có thể mua TWT tại

-Đường hành động 0.75( nét đứt màu xanh nhạt) tầm 0.6073$
-Đường hành động 1( màu vàng nét liền) tầm 0.5480$--lưu ý ở đường này rất có thể có 1 cú hồi khi giá chạm vào đường này

Hãy kiên nhẫn một khi giá bật lại và đi vào trong mô hình Schiff pitch fork thì trên 0.8$( ngay khu vực đường trung tuyến) là sớm muộn, điều bây giờ các bạn cần làm là vững tin và múc TWT tại các mức đó. TWT vẫn chưa đi ra break ra đường hành động 1 là 1 tín hiệu đang mừng.---tất cả chỉ là mục đích thông tin, chứ không phải lời khuyên đầu tư--
---- thắng không cần cảm ơn, và thua đừng chửi -----

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.