dinhchien

UK100 - Cách tìm swing zone với 3 màn hình

Giá xuống
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro: 1% tài khoản.
- Weekly: Kỳ vọng sóng Impulse khi phá quy luật giảm
- Daily: Vai đầu vai reversal
- H4: Đã hoàn thành Bat Pattern và giảm.
- H1 kỳ vọng vai đầu vai, tuy nhiên khả năng đi vai đầu vai tiếp diễn rất lớn.

Bình luận