tradewithme99

Bẫy giá H1: UK100

Giá xuống
tradewithme99 Cập nhật   
PEPPERSTONE:UK100   Chỉ số FTSE 100
Thực hiện sell 2 lệnh
lệnh 1 trực tiếp
lệnh 2 đặt chờ
Chốt lời tại vùng line trên hình
Bình luận:
Ai cần xem chi tiết lí do sell thì xem clip nhá
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.