dinhchien

UK100 - Giảm theo Head and Shoulder

Giá xuống
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
* 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Daily: Kỳ vọng giảm
- H4: Điều chỉnh vùng giá trị.
- H1: có hình giảm theo khung Daily.

Bình luận