dinhchien

UK100 - Giảm tiếp theo Vai đầu vai (Daily)

Giá xuống
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Head and Shoulder pattern
- H4: Chỉ báo cho tín hiệu giảm