lunemice

UK100 15-19/6/2020

Giá lên
OANDA:UK100GBP   UK 100
28 lượt xem
1
Xu hướng lớn vẫn đang ở chiều hướng đi lên nên cứ bình tĩnh quan sát kĩ tình hình không cần nóng vội