tradafx

Bài 1: Tại sao các trader lại có nhận định khác nhau về xu hướng

Đào tạo
OANDA:UK100GBP   UK 100
Bài 1: Tại sao các traders lại có nhận định khác nhau về xu hướng - giao dịch trendline

Nói về xu hướng, có một số câu mà nhà đầu tư Forex cần nhớ như “Xu hướng là bạn của bạn” (Trend is your friend), “Hãy giao dịch thuận xu hướng” (Trading with the trend) hoặc “Đừng chống lại xu hướng” (Don’t fight the trend).
Những câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của việc xác định xu hướng để đưa ra chiến lược thuận với xu hướng đó.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.