tradafx

Bài 1: Tại sao các trader lại có nhận định khác nhau về xu hướng

Đào tạo
OANDA:UK100GBP   UK 100
Bài 1: Tại sao các traders lại có nhận định khác nhau về xu hướng - giao dịch trendline

Nói về xu hướng, có một số câu mà nhà đầu tư Forex cần nhớ như “Xu hướng là bạn của bạn” (Trend is your friend), “Hãy giao dịch thuận xu hướng” (Trading with the trend) hoặc “Đừng chống lại xu hướng” (Don’t fight the trend).
Những câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của việc xác định xu hướng để đưa ra chiến lược thuận với xu hướng đó.