SonPriceAction

Short UK100

Giá xuống
OANDA:UK100GBP   UK 100
Chỉ số UK 100 đang downtrend và xuất hiện nến bearish rejection bar d1. Short UK100 như trên hình