TradeProPremium

THƯƠNG VỤ DẦU, RẤT ĐANG THEO DÕI THỜI ĐIỂM NÀY

TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
CHÚNG TÔI THEO DÕI DẦU
NGOÀI BIẾN THIÊN VỀ TIN TỨC
Ở PTKT CÓ NHIỀU CÁI HAY

+ Phân kỳ lần 4
+ Hỗ trợ trend RSI khi rớt về 82.18
+ Các cú rớt đều 3 giá, phá được trend là 10 giá
#FollowMe #Oil

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.