TradeProPremium

VIEW SELL DẦU CHỜ NGÀY ĐÀM PHÁN NGƯNG CHIẾN TRANH

TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
2014 Nga chiếm bán đảo Crime của Ukraina
Bị cấm vận và cô lập
Dầu rớt mạnh
-------
Hiện tại, Nga đã tấn công mạnh hơn và vào thẳng thủ đô, bức tranh đàm phán sẽ rất khó xảy ra. nhưng nếu thông thương dầu lại
Canh sell ở 115 - 125

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.