TradeProPremium

DẦU SẼ LÀ ĐIỂM NÓNG VÀO TUẦN SAU

Giá xuống
TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
PHÂN TÍCH 10-10-2021
+ Tổng số giàn khoan đã tăng 264 giàn, tương đương 98%, so với thời điểm này năm ngoái.

Các giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng năm giàn lên 433 trong tuần này,
- Dầu thô rơi khi Putin đến hỗ trợ khí đốt
- Hoa Kỳ xem xét giải phóng dầu từ SPR (BOOM)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.