lehuunguyen

Brent downline trend

TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
27 lượt xem
1
Dầu Brent đang chịu áp lực giảm giá, sẽ xuống tới vùng hỗ trợ 65usd, test lại vùng 67 usd và có khả năng rớt về vùng 60usd

Bình luận