linhnguyenduc1211

UnFi test trend

Giá lên
BINANCE:UNFIUSDT   UNFI / TetherUS
UnFi khung H4 thoát khỏi vùng tam giác test lại trend line và bật lên đỉnh cũ =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.