vytran111199

Chia sẻ kèo giao dịch margin

Giá xuống
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
Mở ngay lệnh Short Uni tại đây (như trên đồ thị) stoploss 3.4, chốt lãi 3.2 - 3.1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.