Jrleevn

Kèo ngắn hạn khung M15

Giá lên
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
UNI phá dow - đang có xu hướng test lại vùng cản
Cân nhắc đặt lệnh tại vùng điều chỉnh - Điểm vào lệnh như hình
-----------
Đây là nhận định cá nhân - Không phải lời khuyên đầu tư ( Tập trade cơ bản )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.