BINANCE:UNIUSDTPERP   UNI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
- Trend giá tăng (phản ứng ma9)
- RSI trend tăng; chưa xuất hiện PK
- RSI over
KB: ưu tiên chờ BUY với MA9 phản ứng vs giá có thể sẽ về HT , rsi over có thể giảm hiểu chỉnh về trendline Note: nếu xu hướng tăng mạnh có thể rsi sẽ quay về vùng 70 và tăng tiếp, quan sát thêm phản ứng giá.