BINANCE:UNIUSDTPERP   UNI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Trend chính vẫn uptrend
Hiện tại đang có trend giảm hiệu chỉnh
Giá đang phản ứng vs KC HT MA9 trước đó
ADX đang đi vào step 3
KB1: Giá chạm HT break trendline giảm => buy
KB2: Giảm tiếp tục chạm trendline và đi xuống break HT hướng tới trendline dưới. chờ buy khi giá chạm trendline hoặc xuất hiện phân kì rsi => buy