XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - US100 (24.02.2021)

CURRENCYCOM:US100   US 100
Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm trong hai ngày qua trong bối cảnh bán tháo cổ phiếu công nghệ. Kết hợp với mức giảm của tuần trước, US100 đã giảm khoảng 5% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Chỉ số đã tìm thấy hỗ trợ tại đường SMA 50 (đường màu xanh lá cây) và mức thoái lui 23.6% của xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 9 năm 2020 hôm qua và đang cố gắng phục hồi vào ngày hôm nay. Miễn là giá vẫn nằm trên giới hạn dưới của mô hình vùng ở mức 12.980 điểm thì sự sụt giảm đang diễn ra có thể được coi là một sự điều chỉnh.

Trong trường hợp sự phá vỡ dưới 12.980 điểm xảy ra, một đường hướng tới giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance lớn và hỗ trợ tại mức thoái lui 38.2% ở mức 12.650 điểm sẽ bị bỏ ngỏ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.