XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - US100 (25.03.2021)

CURRENCYCOM:US100   US 100
Hôm qua chỉ số công nghệ Mỹ Nasdaq-100 (US100) đã giảm 2%. Nhìn vào chỉ số dưới góc độ kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng giá đã giảm xuống vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 12.760 điểm được đánh dấu bằng các phản ứng giá trước đó cùng với vai phải của mô hình vai đầu vai ngược tiềm năng.

Trong trường hợp người mua cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm ở đó, một động thái phục hồi và một cuộc tấn công vào mức kháng cự 13.300 điểm có thể xảy ra. Mặt khác, việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ này có thể cho thấy rằng một động thái giảm giá lớn hơn đang diễn ra. Trong kịch bản như vậy, mức hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi có thể được tìm thấy ở khu vực 12.240 điểm.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.