nguyenductrong142

Xu hướng US100 và cổ phiếu Tesla, Apple

CURRENCYCOM:US100   US 100
Mô tả keylevel quan trọng 4 H, nếu giá phá qua thị trường sẽ đảo chiều tăng, tạo động lực cho 1 loạt các cố phiếu về công nghệ tăng giá: Apple , Tesla , ...
Trong trường hợp giá chạm Keylevel rồi đâm mạnh xuống: thị trường tiếp tục xu hướng giảm. Các nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh Sell với US100 và cổ phiếu công nghệ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.