NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Yield curve: Tâm lý thị trường tích cực trở lại.

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US Bond yield đã breakout tăng sau những thông điệp tích cực từ phía Mỹ và Triều Tiên. Hơn nữa đàm phán thương mại Mỹ Trung đang bước vào giao đoạn cuối của một thỏa thuận và đang mang lại nhiều tích cực cho Mỹ.
Sản xuất ở Mỹ đang mạnh mẽ hơn và kỳ vọng đó thể hiện qua GDP QUý 4/2018 tăng trưởng tốt.
>>> Kỳ vọng thị trường sẽ thay đổi theo hướng tích cực của bond Yield.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.