NgocHaiPearlie

Biểu đồ đường cong lợi tức trái phiếu Mỹ

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Chênh lệch lợi tức trái phiếu Mỹ đang có dấu hiệu đi xuống, khả năng cao kỳ vọng lạm phát sẽ giảm theo.
Tuy nhiên USD lại đang đóng vai trò là một thứ tài sản cho nên kỳ vọng vẫn buy usd.