NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Dự báo tăng trở lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Niềm tin vào sức khoẻ kinh tế, đàm phán thương mại và kỳ vọng lạm phát đang tăng.