NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Dòng tiền đang đổ về Mỹ nhiều hơn trong bối cảnh lo ngại căng thẳng thương mại, currency war, và tăng trưởng toàn cầu giảm sút.