NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Dòng tiền đang đổ về Mỹ nhiều hơn trong bối cảnh lo ngại căng thẳng thương mại, currency war, và tăng trưởng toàn cầu giảm sút.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.