TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US bond yield đang tăng trở lại trước tin FOMC, thể hiện kỳ vọng lạm phát đang tăng trở lại. Đợt giảm lãi suất lần này chỉ là sự điều chỉnh giữa chu kỳ tăng.