NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Dự báo sẽ tiếp tục đảo chiều tăng lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Khả năng US Bond Yield sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục duy trì xu hướng kỳ vọng lạm phát tăng lại vào dịp cuối năm.
Dự báo xu hướng USD sẽ được hỗ trợ tăng khi lạm phát tăng trở lại >>> FED có thể sẽ dừng cut rate vào tháng 11 và 12.