NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm trở lại

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục xu hướng giảm trong những ngày khi các căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng.
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️
✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Channel: https://t.me/iacapital
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
Thanks & Best Regards! ❤️