NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu đang có dấu hiệu đảo chiều tăng lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Dấu hiệu tăng trở lại của lợi suất trái phiếu Mỹ >>> kỳ vọng lạm phát và xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán sẽ hỗ trợ dòng tiền dịch chuyển về Mỹ nhiều hơn dịp cuối năm.