TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Xu hướng Lợi tức trái phiếu Mỹ giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Xét trên phương diện trú ẩn hiện tại Bond Mỹ vẫn đang là tài sản an toàn bậc nhất, Tâm lý bán chốt lời trên thị trường CK có thể gia tăng trở lại trong tháng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.