TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Xu hướng Lợi tức trái phiếu Mỹ giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Xét trên phương diện trú ẩn hiện tại Bond Mỹ vẫn đang là tài sản an toàn bậc nhất, Tâm lý bán chốt lời trên thị trường CK có thể gia tăng trở lại trong tháng này.