NgocHaiPearlie

Đường cong lợi tức trái phiếu Mỹ 12/06/2019

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Đường cong lợi tức trái phiếu Mỹ 12/06/2019
Trong suốt hơn 6 tháng biểu đồ chênh lệch lợi tức trái phiếu 10Y-02Y đi ngang trong khi lợi suất trái phiếu giảm mạnh đang báo hiệu một kỳ vọng giảm lãi suất ngắn hạn từ FED.
Cũng mới đây FED phát đi tín hiệu giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm nay đang tạo áp lực lên sự suy yếu của đồng USD...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.