TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US bond yield tiếp tục giảm mặc dù không có nhiều thay đổi từ đàm phán thương mại. Có thể thị trường đang thận trọng hơn trước những thông tin quan trọng từ trade war và brexit...