khanhatv

Trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US10Y đã đạt cột mốc 1.7 cao nhất từ tháng 1/2020 , tạo đà tăng trưởng cho USD , gây áp lực mạnh mẽ cho vàng giảm giá.
US10Y trên đà hồi phục mạnh từ các tín hiệu cực kỳ tốt của nền kinh tế Mỹ, số giờ đi làm của người Mỹ đã đạt 90% so với trước dịch bùng phát.
Vắc xin Jonhson & Jonhson chỉ cần tiêm 1 mũi, tỉ lệ tiêm vắc xin ở Mỹ tăng nhanh, tao tâm lý tích cực .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.