NgocHaiPearlie

US10Y - Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh trở lại

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tâm lý risk on thay đổi khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại sau khi FED thực hiện các chính sách kích cầu nền kinh tế.
Khả năng tâm lý risk on sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, thị trường CK có dấu hiệu bắt đáy trong ngắn hạn.