NgocHaiPearlie

US Bond Yields Curve có dấu hiệu đảo chiều.

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US Bond Yields Curve có dấu hiệu đảo chiều.
>>> dự kiến nếu đảo chiều xuất hiện trên biểu đồ US Bond Yields thì thị trường CK , USD sẽ có dòng tiền đổ vào tăng lên đáng kể sau những tin tức căng thẳng thương mại.
Mỹ Trung về bản chất vẫn duy trì gia tăng thuế nhưng trên tinh thần vẫn mong muốn có đàm phán mà Mỹ đang nắm lợi thế lớn hơn cho nên khả năng cao ông Trump sẽ tiếp tục gây sức ép để mang thêm nhiều tiền thuế nữa cho Mỹ.