TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Biểu đồ lợi suất trái phiếu Mỹ đang có dấu hiệu điều chỉnh tăng trở lại sau khi các lo ngại rủi ro giảm xuống.
Tâm lý thị trường có thể thay đổi trong tuần tới và kéo đồng USD giảm điều chỉnh lại