Rebe253

MuaUS30 lên tới 37k và sau đó là 1 cú Bán lớn

Giá lên
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Buy US30 lên tới 37k và sau đó là 1 cú sell lớn về vùng 2x K