CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
83 lượt xem
1
Đã có sự bứt phá của xu hướng đi xuống