CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
18 lượt xem
1
chiến lược giao dịch theo chu kỳ giá kết hợp hành động giá !
tuy sử dụng khung thời gian nhỏ là M5 nhưng vẫn đảm bảo được các điều kiện để xác nhận được xu hướng và tín hiệu vào lệnh như hình ảnh đã minh họa!
giá tích lũy và đi xu hướng mới như hình đã đánh dấu .
Bình luận: + 2R
giá xuất hiện bulltrap và đi rất mạnh đúng xu hướng.

Bình luận