DamThinh

us30 đánh xuống 4R

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
12 lượt xem
0
kịch bản us30 vẫn hoạt động sideway H4
hiện tại tôi lên plan giao dịch hướng xuống với điều kiện tín hiệu có fakey + breakout giảm ngắn hạn