DreamTradeTV

US 30 Còn đi xuống nữa nay là sẽ quay trở lên

FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
25 lượt xem
0
Hướng đi nào Cho US30 khi đã Vào Vùng giá củ . Hay phá trend đi tiếp . Đợi thêm tin hiệu nhé cả nhà

Bình luận