CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
36 lượt xem
0
khoảng thời gian cuối cùng còn vài ngày nữa trước khi đóng chốt nến tháng, hiện tại ngắn hạn us30 đã breaktrendline giảm, khuyến nghị vào lệnh sớm .