dinhchien

US30 - Tín hiệu giảm theo Elliot targets

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Chúng ta cần làm cho mọi thứ tốt hơn và giải quyết những khó khăn của các nhà giao dịch khi chinh phục đấu trường vốn mạo hiểm này.
Tôi trình bày tập lệnh mục tiêu Elliot mới của mình.

Bất cứ ai khi học về sóng Elliot đều rất khó hiểu và khó hiểu.
Tôi muốn lấy một vài phần của lý thuyết sóng Elliot đó là cách tính vùng thoái lui
và các mức giá theo tỷ lệ Fibonacci của sóng Elliot . A Sau đó kết hợp các chỉ báo cơ bản Bollinger Band , MACD-H và RSI
để dự đoán tương lai của thị trường. Và cố gắng tự động hóa những điều trên.

Ý tưởng trong kịch bản mục tiêu Elliot là kết hợp:
+ Chỉ báo dao động ( Rsi - Chỉ số sức mạnh tương đối)
+ Chỉ báo Bộ dao động trung tâm ( MACD - Phân kỳ hội tụ trung bình động)
+ Chỉ báo biến động (BB - Bollinger Band ).

Có một số tùy chọn trong tập lệnh, hãy xem:
- Bollinger Band: tính toán xu hướng với sự kết hợp tín hiệu từ chỉ báo Bollinger Band .
- RSI: tính toán xu hướng với sự kết hợp tín hiệu từ RSI .
- MACD: Chỉ báo chính của tập lệnh mục tiêu Elliot , với tùy chọn Biểu đồ cao nhất hoặc thấp nhất
trong một tuần, một tháng, quý, năm tùy theo khung thời gian H1, H4 hay Daily ... Tôi sẽ hiển thị bằng hình ảnh sau ảnh.
- Nhãn: Tùy chọn hiển thị bảng báo giá:
1 - Bảng thông báo chính (mặc định: tắt): hiển thị tất cả giá ở các mức Fibonacci (38,2, 50, 61,8, 161,8, 200, 261,8).
2 - Bảng thông báo riêng cho 2 xu hướng (lên - xuống): giá hiện tại ở các mức Fibonacci (38,2, 50, 61,8, 161,8, 200, 261,8).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.