SinvestFX

Xu hướng US30 - SinvestFX

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Xin chào anh em. Đây là bài dự đoán xu hướng US30 trong những ngày tới.

Biểu đồ US30 khung W1:

Trên W1, sau nhịp giảm cực mạnh từ vùng 29600 về 18200 thì thị trường đang trong giai đoạn phục hồi.

Tại vùng kháng cự 24780, US30 xuất hiện pinbar khá đẹp ngay tại kháng cự, báo hiệu nhịp hồi phục (tăng điều chỉnh) đã kết thúc để tiếp tục xu hướng giảm trở lại.

Trên H4, US30 hình thành mô hình VĐV như biểu đồ.

=> Chiến lược canh Sell US30 tại vùng 23700-24100. SL tại 24700, TP1 tại 22500, TP2 tại 20800.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.